Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia
14.11.2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
ilości złożonych przez właścicieli gruntów do tut. organu oświadczeń w
zakresie zakazu wykonywania polowania na danej nieruchomości, informuje
że do dnia 28.10.2021 r. do Starosty Włoszczowskiego wpłynęły łącznie 3
oświadczenia (1 w 2019 r., 1 w 2020 r., 1 w 2021 r.) złożone w trybie
art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

Katarzyna Kwaca
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie