Witam

w załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail dotyczący udostępnienia
informacji publicznej.

Józef Szymański

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta Kalisza

--

KLAUZULA POUFNOŚCI.
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych: iod@um.kalisz.pl.

Załączniki

Pobierz list