Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji o liczbie złożonych
oświadczeń o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie - Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu
informuje, że do dnia dzisiejszego wpłynęły 3 (trzy) oświadczenia o
zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Ireneusz Podyma - inspektor

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Wieluniu