Dzień dobry,
Osoba żądająca informacji publicznej nie ma obowiązku niczego potwierdzać podmiotowi zobowiązanemu.

Ale dziękuję za udzielenie informacji.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Pobierz list