Pan
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

OP.1431.8.2021.MM

W związku z Pańskim zapytaniem informuję, że do dnia 2 listopada 2021 r. do
Starosty Pyrzyckiego nie wpłynęło ani jedno oświadczenie określone w art.
27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1683).

Sekretarz Powiatu Pyrzyckiego
Mariusz Majak