Potwierdzam otrzymanie danych i przepraszam, że potwierdzenie przesłane jest z dużym opóźnieniem.
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

Pobierz list