ORS.1431.29.2021.DSz
Golub-Dobrzyń, 03.11.2021 r.


Krzysztof Wychowałek

ODE Źródła

90- 602Łódź

Odpowiadając na wniosek z dnia 25.10.2021 r. dotyczący udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia
dzisiejszego oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo
łowieckie, na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176) informuję, że do tut. Starostwa do dnia dzisiejszego wpłynęły
3 oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Sporządziła: Dominika Szymczyk Referent
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

--
Dominika Szymczyk
Referent Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 53 80, 81 wew. 141