Proszę o przesłanie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, to jest emailem na adres {{EMAIL}}. A nie w postaci jakiegoś "wirtualnego składu".

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118