W związku z przesłaniem zapytań w trybie WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ na podstawie art.2ust1 o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001r. (tj.DZ.U. z 2018r. poz.1330 ze zm.)
w załączeniu przedstawiamy informacje.

--
Z poważaniem:

SEKRETARZ GMINY
Ewa Kisztelińska
Urząd Miejski w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW
tel.74/3030015
tel.kom.502207683

Załączniki

  • Document_20211104_0001.pdf (nieskanowany) Skanuj