Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o piśmie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 03.11.2021
Termin odbioru: 17.11.2021

Informacja o dokumencie
Nadawca: URZĄD MIASTA POZNANIA
ID Nadawcy: UMPoznan
Adresat: {{ email }}
ID Adresata: {{ email }}
Identyfikator sprawy: DGR-VI.1431.13.2021
Identyfikator dokumentu: 03112102062 (UID:4384528)
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal