Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 4 października 2021 r. , zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r.
poz. 2176 z późn. zm.) informuję, że do dnia 04.11.2021 r. wpłynęło
jedno oświadczenie , o którym mowa w art. 27 b ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn.
zm.)

Z poważaniem
Anna Zardzewiała
Starostwo Powiatowe w Lipsku
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
tel. 48 378 30 16

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z