OK.1431.137.2021.F

Pan
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej dot. łącznej liczby złożonych w urzędzie oświadczeń (na dzień złożenia wniosku), o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości") informuję, że do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna nie złożono oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Andrzej Lula
Sekretarz Miasta Krosna