Ponawiam żądanie udostępnienia informacji publicznej w sposób określony we wniosku, to jest wysłanie jej na na adres {{EMAIL}} (NIE do jakiegoś wirtualnego składu). Termin upływa w dn. 8 listopada 2021 r.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118