W odpowiedzi na e-mail z dnia 25.10.2021 r., uprzejmie informuję, iż do
Urzędu Miasta Olsztyna nie wpłynęło żadne oświadczenie, o którym mowa w
art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Z poważaniem
Ewa Łukasik-Błażejewicz
Dyrektor Wydziału

--
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Środowiska

Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn
pok.108
tel. (89)50-60-700

Pobierz list