Dokumenty: BSE.KW.000124.2021
Znak sprawy: BSE.1431.000007.2021
Rej. koresp. wych.: KW.025428.2021
Wysłane przez: Krzysztof Jędrośka

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4 listopada 2021 r. w załączeniu przekazujemy naszą odpowiedź. Plik odpowiedzi podpisany jest zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania.

z poważaniem
Krzysztof Jędrośka
Sekretarz Miasta Rydułtowy
--
Urząd Miasta Rydułtowy
tel.: (32) 45 37 411
faks: (32) 45 37 410
e-mail: {{ email }}, {{ email }}
www: http://www.rydultowy.pl
bip: http://bip.rydultowy.pl/
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • Sekretarz_watchdog_raporty_20211108.pdf