To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 8
listopada 2021 do "Stacja Kultury it@swieradowzdroj.pl" <it@swieradowzdroj.pl> z
tematem "Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list