To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@wielowies.pl> o 2021-11-08 19:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-11-09 08:30