Dzień dobry,

Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 4.11.2021 r.

Ad.1 Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o
stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,

Ad.2 Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o
stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,

Ad. 3 Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w
raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE
WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację

Ad.4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy
za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w
czasie debaty,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,

Ad.5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

Ad. 6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki
sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej,

Ad. 7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej
20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak.

Z poważaniem

Skarbnik Gminy Słaboszów
Iwona Reisner