W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 05.11.2021r.

Załączniki