W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Starostw
Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że do dnia dzisiejszego
przedłożono łącznie 5 oświadczeń o zakazie wykonywania polowania. o
której mowa w art. 27 b ustawy z dnia 13 października 1996 r. Prawo
Łowieckie (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1683 z poźn.zm).

--
Grzegorz Olearczyk
Wydział Rozwoju Lokalnego,
Edukacji i Zdrowia
Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5
33 - 200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 24 31 wew. 240