Dokumenty: WŚ.KW-20882/21
Znak sprawy: WŚ.1431.00001.2021
Rej. koresp. wych.: RKWmail-6380/21
Wysłane przez: Anna Miszczak (zastępstwo za Elżbieta Stranz)

--
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. (61) 8410 500, email: starostwo@powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • WS.1431.1.2021_odpowiedz.doc_iVXFTeB.xades ( Nie wykryte ) Pobierz
  • WS.1431.1.2021_odpowiedz.doc_-_Kopia_YMJSZV2.xades (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_Iem4wvj.xml (nieskanowany) Skanuj
  • WS.1431.1.2021_odpowiedz_wJqj4gN.doc (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_ewscnA3.xsl (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list