Dzień dobry w nawiązaniu do maila dot.  ilości złożonych oświadczeń o
zakazie polowania informuję, że do dnia dzisiejszego zostały złożone 3
oświadczenia o zakazie polowania.

Z poważaniem

Anna Pasternicka

Inspektor Referatu Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Wydziału Rozwoju Powiatu

Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

062 73 78 468