W załączeniu plik z odpowiedzią

--
MAŁGORZATA SITARZ
SEKRETARZ URZĘDU MIASTA I GMINY
tel 41 343 7054 wewn. 216
604445980
{{ email }}
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 62
26-025 Łagów
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej
RODO) Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy
w
Łagowie – reprezentowany przez Burmistrza, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów,
zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty
elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres
poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail,
chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie
do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie

Załączniki

  • INF.publ.Raport.doc