W załączeniu wysyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Sekretariat
Urząd Gminy w Batorzu
Batorz 52 A
23-320 Batorz
15 87 45 134

Załączniki

Pobierz list