To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
listopada 2021 do "kancelaria powiat-wolominski.pl"
<{{ email }}> z tematem "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.