W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.11.2021r. informuję:

ad1. b,c,d

ad2. a

ad3. e,f

ad4. b

ad5. h

ad6. a,b,

ad7. a

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23