W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy:
Ad. 1 g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie
Ad. 2 d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie
Ad. 3 e) współpracował z radnymi
Ad. 4 d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców
Ad. 5 h) urząd nie napotkał żadnych problemów
Ad. 6 a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej
Ad. 7 b) nie

Agnieszka Jarosińska -Sasal
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą
danych osobowych dostępną na stronie internetowej
bip.skarzysko.pl w zakładce "ochrona danych osobowych"