Odpowiadając na wniosek z dnia 04 listopada 2021 r. (data wpływu do tut.
urzędu 05 listopada 2021 r.) o udostępnienie informacji publicznej,
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że do dnia dzisiejszego w tut.
urzędzie złożono dwa oświadczenia na podstawie art. 27b ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn.
zm.) o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Z wyrazami szacunku
Joanna Sztachańska
Inspektor w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Łomży
tel.: 86 215 69 19
e-mail.: {{ email }}