W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie gminy informuję:

Ad.1  odpowiedź: c, b

Ad.2 odpowiedź : b

Ad.3 odpowiedź: e, f

Ad.4 odpowiedź: d

Ad.5 odpowiedź : h

Ad.6 odpowiedź: h

Ad.7 odpowiedź: c - nikt nie zgłosił chęci udziału w debacie

pozdrawiam,

Dorota Krzyżanek

Sekretarz Gminy Dębowiec

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec