Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Sandra Sobota
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
Tel. 77 44 66 856

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303
Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej
www.bip.krapkowice.pl

Załączniki