Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (data wpływu
- 05.11.2021 r.) informuję, iż:
dot. pyt. 1
c,f- radni
dot. pyt. 2
c - doświadczenia lat wcześniejszych, sugestie radnych
dot. pyt. 3
g - podanie do wiadomości publicznej, możliwość zgłaszania uwag i
propozycji
dot. pyt. 4
b
dot.pyt. 5
b
dot.pyt. 6
a
dot.pyt. 7
c nie było takiej sytuacji

Z poważaniem
Marzena Pabich

Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo
tel. 86 3067300
e-mail: {{ email }}