Dzień dobry!

Ponowie przesyłam odpowiedź na e-maila, z dnia 04.11.2021 r.
Odpowiedz została wysłana do Państwa 10.11.2021 r.

Barbara Pyda
Urząd Miejski we Frampolu
ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol
tel. 84 685 75 09
e-mail: {{ email }}

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
Burmistrz Frampola, z siedzibą przy ul. Radzięckiej 8, 23-440 Frampol,
http://www.frampol.pl Kontakt we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy
jest pod adresem mailowym: {{ email }} (inspektor ochrony danych).
Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zamieszczone są pod adresem:

https://umframpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1403452
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy Chroń środowisko!
Zastanów się czy musisz drukować ten e-mail.

Załączniki

  • Application22021-11-100001.PDF