Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Barbara Pyda
Urząd Miejski we Frampolu
ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol
tel. 84 685 75 09
e-mail: {{ email }}

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
Burmistrz Frampola, z siedzibą przy ul. Radzięckiej 8, 23-440 Frampol,
http://www.frampol.pl
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:
{{ email }} (inspektor ochrony danych).
Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zamieszczone są pod adresem:

https://umframpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1403452
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy
Chroń środowisko! Zastanów się czy musisz drukować ten e-mail.

Załączniki

  • Application22021-11-100001_2ROH46O.PDF