W dniu 04.11.2021 o 21:49, {{ email }} pisze:
1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI

b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI

e) współpracował z radnymi,

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,

g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
informacja przekazywana poprzez radnych i sołtysów

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?

c) inna odpowiedź - jaka?
nie było takiego przypadku

--
Urząd Gminy Borowa
39-305 Borowa 223
{{ email }}
tel. 175815521