Witam.

W załączeniu odpowiedzi w ramach wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Mirosława Kłosińska

Urząd Gminy w Obrowie

--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki
są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list