To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminachelmza.pl> o 2018-01-09 07:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata o2018-01-09 08:01

Pobierz list