W odpowiedzi na pismo o udostępnienie informacji publicznych

1. b,c

2. a,b

3. h

4. a

5. h

6. a,f

7. c - z powodu stanu epidemii COVID-19 na terenie kraju, sesja odbywała
się zdalnie

--
Pozdrawiam,
Piotr Fidler
podinspektor ds. promocji i kultury
Urząd Miejski w Dobrzanach
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. 91 5620 201 wew. 20

Pobierz list