Podtrzymuję swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Państwa stanowisko, iż jest to informacja o stanie środowiska, której wyszukanie podlega opłacie, jest błędne. W przypadku bezczynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

P.S. wszystkie starostwa poza kilkoma (w przypadku których termin jeszcze nie upłynął) udzieliły odpowiedzi na wniosek, co można zobaczyć na stronie https://zakazpolowania.pl/powiaty/

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118