W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczących raportu o stanie gminy Urząd Miejski w Surażu przesyła
odpowiedzi na następujące informacje:

1. C

2. B

3. E

4. D

5. F

6. A

7. B

Z poważaniem

Urząd Miejski w Surażu

Pobierz list