Informuję, iż Państwa stanowisko o zakwalifikowaniu żądanej informacji jako "informacji o środowisku" jest błędne. Bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej będzie skutkować skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

P.S. 313 starostw w Polsce udzieliło żądanej informacji publicznej, co można zobaczyć na mapie na stronie https://zakazpolowania.pl/powiaty/

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118