Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
153

--
Dominika Horoszko
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
tel. 34 314 80 36
www.umigzarki.pl

Załączniki

Pobierz list