Treść odpowiedzi w załączniku.

Z poważaniem

Mirosław Perz
Sekretarz Gminy Czarna
Dworcowa 6, 39-215 Czarna
Tel. 14 676 19 50

Załączniki

Pobierz list