To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugiwkowa@poczta.onet.pl> o 09.01.2018 08:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.01.2018 08:29

Pobierz list