W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam
następujące informacje :
Ad. 1 Nie obowiązuje
Ad. 2 Nie utworzono
Ad. 3 Nie powołano
Ad. 4 Nie obowiązuje
Ad. 5 W 2014 r. - 96 uchwał, w 2015 r. - 115 uchwał, w 2016 r. - 130 uchwał
Ad. 6 W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 8 konsultacji społecznych
Ad. 7 Nie utworzono
Ad. 8 Nie utworzono
Ad. 9-13 Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list