Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 31/2018.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
wniosek@um.krakow.pl<mailto:wniosek@um.krakow.pl>

Pobierz list