To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugtrzydnik@ops.pl> o 2022-02-21 07:13

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2022-02-21 07:56

Pobierz list