To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 21.02.2022 07:16

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o21.02.2022 08:07