Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesłaną
przez Fundację Lasy i Obywatele, przesyłam odpowiedzi na pytania w nim
zawarte:

1. Nie.

2. Nie.

3. Nie.

4. Nie.

Z poważaniem

Anna Głębocka

Urząd Miejski w Pieniężnie