Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.
Z poważaniem,
Anna Łąpieś
insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno
Tel.: (24) 282-17-70, (24) 282-17-61
Fax.: (24) 282-17-50

______________________________
Gmina Bedlno NIP 775 24 06 180
______________________________

RODO – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
pod adresem: http://ugbedlno.bip.org.pl/index.php?tree=2209,RODO

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o jej
odesłanie do nadawcy oraz o jej usunięcie z systemu. Przechowywanie,
kopiowanie oraz rozpowszechnianie wiadomości przez osoby inne niż jej
adresaci może skutkować odpowiedzialnością prawną w związku z
naruszeniem prywatności korespondencji.

Załączniki