Odpowiadając na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Gmina Miejska Pabianice informuję.

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
Z poważaniem

--
Agata Turza
Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Pabianicach
ul. św. Jana 4
95-200 Pabianice
tel. (42)22-54-628, (42)22-54-629